Profesionálny profil:

 • Stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie
 • Minimálne 5-ročná prax na obdobnej pozícii vo výrobnej spoločnosti
 • Pokročilý používateľ PC
 • Aktívna znalosť anglického jazyka

 

Osobnostný profil:

 • Prirodzená autorita
 • Konštruktívna a vecná komunikácia
 • Schopnosť presne interpretovať informácie a popísať stav
 • Odolnosť voči stresu
 • Nasadenie, motivovanosť
 • Orientácia na výkon
 • Sebadôvera

 

Náplň práce:

 • Vedenie tímu riadiacich pracovníkov (Majstrov) zodpovedných za jednotlivé úseky výroby
 • Rozvoj riadiacich kompetencií zverených zamestnancov
 • Zodpovednosť za plnenie výrobných cieľov - objem, kvalita, termíny
 • Plánovanie a kontrola nákladov, investícií a projektov
 • Príprava stratégie výrobného oddelenia
 • Implementácia procesov vedúcich k trvalému zlepšovaniu procesu vo výrobe
 • Aktívna účasť na interných auditoch a 6S
 • Reportovanie a analýza výrobných výstupov a finančných výsledkov
 • Aktívna spolupráca s oddelením Údržby s cieľom zabezpečiť technickú dostupnosť strojných zariadení a zabezpečiť realizáciu TPM
 • Zodpovednosť za pravidelné hodnotenie zamestnancov, komunikáciu a vyhodnocovanie plnenia cieľov
 • Vedenie tímových porád
 • Podpora motivácie zamestnancov, dosahovania cieľov, zlepšovania kvality a neustáleho zlepšovania
 • Spolupráca s HR oddelením pri organizačných zmenách a inej pracovno-právnej agendy
 • Reportovanie COO
Workplace:
Liptovský Mikuláš
Salary:
viac informácií na osobnom pohovore
Start day:
dohodou
I am interested

SlovTan Contract Tannery uses cookies

For the proper functioning of this website and its further improvement, we use cookies.